Tìm người thân

MS14901: Đặng Quang Hùng tìm gia đình

Họ và tên: Đặng Quang Hùng

Năm thất lạc: 1970

Anh Đặng Quang Hùng đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Đinh Thị Nhung kể lại, năm 1970, có một người phụ nữ đến trạm y tế Hoài Đức, Quảng Nam sinh con trai. Sau khi sinh con, người mẹ bỏ con trai lại trạm xá, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]