Tìm người thân

MS14676: Đặng Phường tìm con Trương Đặng Hải Hiền

Họ và tên: Trương Đặng Hải Hiền

Tên cha: Đặng Phường

Năm thất lạc: 1972

Ông Đặng Phường mong tìm con Trương Đặng Hải Hiền, sinh năm 1972.

Trước năm 1972, ông Đặng Phường là lính VNCH, đóng quân tại đồn Mang Cá, Tp. Huế. Trong thời gian này, ông Phường quen biết với một phụ nữ người Huế và sinh một con gái là Trương Đặng Hải Hiền. Năm 1972, ông Phường mang chị Hiền cho vợ chồng bà Thạch Cò làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]