Tìm người thân

MS16541: Đặng Ngọc Tý tìm em Đặng Thị Quý

Họ và tên: Đặng Thị Quý

Năm sinh: Phú Yên

Tên cha: Đặng Lẫy

Tên mẹ: Nguyễn Thị Gió

Tên anh-chị-em: Đặng Ngọc Tý

Năm thất lạc: 1964

Ông Đặng Ngọc Tý đăng ký tìm em Đặng Thị Quý, quê Phú Yên. Thân sinh là hai cụ Đặng Lẫy và Nguyễn Thị Gió.

Bố mẹ mất sớm, ông Tý đi làm nuôi em gái.  Năm 1964, ông Tý bị bắt lính. Bà Đặng Thị Quý đi làm thuê cho gia đình cụ Hòa, chủ tiệm vàng ở Đức Phổ, Quảng Ngãi. Sau này, ông Tý đi tìm thì được biết bà Quý lập gia đình với ông Mới, quê Quảng Nam, là lính VNCH, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *