Tìm người thân

MS3532: Đặng Ngọc Lân tìm bác ruột Đặng Đình Tâm

Họ và tên: Đặng Đình Tâm

Năm sinh: 1920

Quê quán: Hà Tĩnh

Tên cha: Đặng Đình Trinh

Tên mẹ: Trần Thị Sáu

Tên anh-chị-em: Đình Tâm, Đình Hiệp, Đình Anh, Đình Vận, Đình Ngợi

Năm thất lạc: 1945

Anh Đặng Ngọc Lân

Anh Đặng Ngọc Lân

Anh Đặng Ngọc Lân đăng ký tìm lại bác ruột Đặng Đình Tâm, mất liên lạc từ năm 1945.

Ông Tâm sinh khoảng năm 1920 tại Can Lộc, Hà Tĩnh. Thân sinh là hai cụ Đặng Đình Trinh và Trần Thị Sáu. Các anh, em gồm Tâm, Hiệp, Anh, Vận và Ngợi. Năm 1945, hai ông em ông Anh và ông Tâm cùng người anh họ là Đặng Đình Ngạp cùng vào Nam đi phu. Một thời gian sau, một người anh họ khác ở quê tên Nghạch vào Đồng Nai hay Bình Phước không rõ, đưa cả ba anh em về quê. Tuy nhiên, khi tàu chuẩn bị rời ga, ông Tâm đột nhiên xuống tàu không đi về quê nữa. Ông cho biết khi nào thành danh mới quay về. Từ đó đến nay, gia đình không nhận được tin tức gì của ông Tâm nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *