Tìm người thân

MS8106: Đặng Ngọc Đàn tìm em Đặng Ngọc Cẩn và Đặng Ngọc Con

Họ và tên: Đặng Ngọc Cẩn và Đặng Ngọc Con

Tên cha: Đặng Ngọc Phan

Tên mẹ: Lê Thị Thạp

Năm thất lạc: Khoảng 1940 - 1945

Ông Đặng Ngọc Đàn

Ông Đặng Ngọc Đàn

Người trong hình là ông Đặng Ngọc Đàn rất mong biết tin 2 người em họ của mình là Đặng Ngọc Cẩn và Đặng Ngọc Con, sinh khoảng năm 1928-1932, quê ở Quảng Trị.

Hai cụ Đặng Ngọc Phan và Lê Thị Thạp sinh được 3 người con là Cẩn, Con và Thoan. Khoảng năm 1940-1945, hai ông rời quê vào Thủ Dầu Một làm cao su cho Pháp rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *