Tìm người thân

MS19163: Đặng Mính tìm bạn tên Minh

Họ và tên: Minh

Năm thất lạc: 1969

Ảnh ông Đặng Mính

Ông Đặng Mính đăng ký tìm bạn tên Minh, quê Ba Ngòi, Khánh Hòa. Mất liên lạc năm 1992.

Ông Mính đi lính không quân làm việc tại phi trường Nha Trang. Trong thời gian đi lính, ông Mính quen biết với bà Minh và từng đến Nha Trang thăm bà con của bà. Năm 1969, bà Minh dự định đưa ông Mính về ra mắt cha mẹ thì ông Mính chuyển công tác rồi mất liên lạc đến nay. Nghe nói năm 1992, bà Minh về Quảng Nam tìm ông Mính nhưng không gặp.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *