Tìm người thân

MS7560: Đặng Hồng Thanh tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: Không rõ

Con cháu của cụ Hà Văn Cậy tại Phú Thọ rất mong tin người thân của cụ Cậy.

Cụ Hà Văn Cậy sinh khoảng năm 1912. Không rõ năm nào, cụ Cậy bị bắt rồi đem đi bán cho một gia đình tại Phú Thọ.

Trong trí nhớ của mình, cụ nhớ cha tên Đầm, còn mẹ Đó. Trên cụ còn có anh chị nhưng cụ không nhớ được tên. Ngoài ra cụ Cậy còn nhớ quê mình ở Thái Bình. Nhà gần biển, có bãi làm muối, trong làng có 1 cây đa to.

Nay cụ Hà Văn Cậy đã mất, anh Đặng Hồng Thanh là cháu của cụ rất mong muốn tìm lại họ hàng của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *