Tìm người thân

MS15965 : Đàm Văn Nhán tìm anh Đàm Đình Nhiễn

Họ và tên: Đàm Đình Nhiễn

Tên cha: Đàm Văn Như

Tên mẹ: Nguyễn Thị Loãn

Tên anh-chị-em: Lực, Nhán, Nhiện, Nhạn và Nhàn

Năm thất lạc: Khoảng năm 1953-1954

Ông Đàm Văn Nhán

Ông Đàm Văn Nhán mong biết tin anh Đàm Đình Nhiễn và các con. Ông Nhiễn, sinh năm 1928, quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Đàm Văn Như và Nguyễn Thị Loãn. Các anh em là Lực, Nhán, Nhiện, Nhạn và Nhàn.

Khoảng năm 1943-1945, ông Đàm Đình Nhiễn vào Nam làm đồn điền cao su. Khoảng năm 1953-1954, gia đình nhận được thư của ông Nhiễn gửi về. Trong thư, ông Nhiễn cho biết đã có vợ và hai con. Địa chỉ lúc đó ở Cái Răng, Cần Thơ, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *