Tìm người thân

MS13273 : Đàm Thị Thu Vân tìm cậu Đàm Đình Hiệp

Họ và tên: Đàm Đình Hiệp

Năm sinh: 1958 - 1960

Năm thất lạc: 1975

Gia đình mong biết tin ông Đàm Đình Hiệp, sinh năm 1958-1960. Cha là cụ Đàm Đình Trắc. mất liên lạc năm 1975.

Cụ Trắc sinh được 2 người con là Đàm Thị Tiến, hay Liên và Đàm Đình Hiệp. Trước năm 1975, gia đình cụ Trắc sinh sống tại Phú Nhuận, Sài Gòn. Năm 1975, cụ Trắc cùng gia đình bà Liên đi kinh tế ở Bù Đốp, Bình Phước. Còn ông Hiệp theo cậu ruột trở về Bắc và mất liên lạc từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *