Tìm người thân

MS6544: Cuenca Viet Phil tim cha Cuenca Ener G

Họ và tên: Cuenca Ener G

Năm sinh: 1930

Quê quán: Philippine

Năm thất lạc: 1971

Chị Cuenca Viet Phil rất mong tin cha người Philipine tên là Cuenca Ener G, sinh năm 1930, mất liên lạc từ năm 1974..

MS6544

Hình của bà Nguyễn Thị Nguyệt chụp cùng ông Cuenca Ener G

Trước năm 1970, ông Cuenca Ener G sang Việt Nam làm thợ máy. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Lê Thị Nguyệt tại Sài Gòn. Năm 1970, bà Nguyệt sinh được một người con gái đặt tên là Cuenca Viet Phil. Năm 1971, ông Cuenca Ener G về nước vì hết hạn công tác.

Sau khi về nước, ông Cuenca Ener G vẫn liên lạc với bà Nguyệt và gửi tiền nuôi con. Trong thư ông cũng cho biết mình đã lập gia đình khác. Năm 1974, ông Cuenca Ener G gửi thư về cho bà Nguyệt cho hay gia đình ông chuẩn bị sang Úc định cư rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *