Tìm người thân

MS15478: Cù Thị Ngải tìm con cháu ông Cù Quang Hạnh

Họ và tên: Cù Thị Yến, Cù Quang Trung và Cù Quang Vinh

Tên cha: Cù Quang Hạnh

Tên mẹ: Ân

Năm thất lạc: Trước năm 1975

Cụ Cù Quang Hạnh lúc trẻ

Gia đình mong biết tin con cháu cụ Cù Quang Hạnh. Cụ Cù Quang Hạnh có hai vợ là Ân và Bé. Các con là Cù Quang Bằng, Cù Thị Yến, Cù Quang Trung và Cù Quang Vinh.

Năm 1954, cụ Cù Quang Hạnh vùng vợ là cụ Ân đưa 3 con là Bằng, Yến và Trung di cư vào Đà Nẵng sinh sống. Năm 1960, cụ Ân mất. Sau đó, cụ Hạnh lập gia đình mới với cụ Bé và sinh con trai là Vinh. Trước năm 1969, ông Bằng đi lính VNCH, tử trận. Năm 1969, cụ Hạnh qua đời, được an tán tại Gò Vấp. Bà Yến, ông Vinh và ông Trung đều sang Mỹ định cư từ trước năm 1975, rồi mặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *