Tìm người thân

MS9586: Cóng Sy Mùi tìm đồng đội

Họ và tên: Tìm đồng đội

Năm thất lạc: 1976

Ông Cóng Sy Mùi còn gọi là Cóng Sập, sinh năm 1957 đăng ký tìm đồng đội cũ từng công tác tại ban kinh tài tại Định Quán, Đồng Nai từ năm 1972 như ông Hải, cụ Ba Hà, ông Ừng Chanh, ông Vày Sám, ông Hồ Sắm.

Cha mẹ ông Mùi là người Hoa, sang Việt Nam sinh sống tại Đồng Nai rồi sinh ra ông Mùi. Năm 19972, ông Mùi tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương đến năm 1976 thì hồi hương về Hồng Kông sinh sống, rồi bặt tin đồng đội từ ngày đó. Sau này, ông Mùi cũng quay về Định Quán tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]