Tìm người thân

MS16823: Claverie Arnaud tìm dòng họ bên ngoại

Họ và tên: Claverie Arnaud tìm dòng họ bên ngoại

Năm thất lạc: 1961

Cụ Nguyễn Thị Duyên

Ông Claverie Arnaud đăng ký tìm dòng họ bên ngoại.

Mẹ ông Claverie Arnaud là cụ Nguyễn Thị Duyên. Cụ Duyên có thể quê gốc ở Quảng Ninh và có hai em là Trương Văn Anh, Trương Văn Bình. Trước năm 1958, cụ Duyên sinh sống ở Sài Gòn và lập gia đình với cụ Talam Seck, là người Pháp, gốc Phi và sinh được hai con trai. Năm 1958, cụ Duyên theo chồng sang Pháp sinh sống. Năm 1961, gia đình nhận được thư của cụ Trương Văn Anh gởi sang, ngoài bì thư ghi địa chỉ ở Phú Nhuận, Sài Gòn. Nay cụ Duyên đã mất, các con cụ Duyên mong tìm được dòng họ bên ngoại theo nguyện vọng của cụ Duyên.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *