Tìm người thân

MS21608 : Chung Quốc Minh tìm cha Chung Văn Liên (tức Bảy)

Họ và tên: Chung Văn Liên, tức Bảy

Tên cha: Chung Văn Nghĩa

Tên mẹ: Cao Thị Nhung

Năm thất lạc: 1977

Anh Chung Quốc Minh

Anh Chung Quốc Minh mong tìm cha Chung Văn Liên, tức Bảy, sinh năm 1932. Quê Sài Gòn. Thân sinh là hai cụ Chung Văn Nghĩa và Cao Thị Nhung.

Năm 1948, ông Chung Văn Liên tham gia kháng chiến. Từ năm 1950 đến năm 1954, ông chuyển sang công an Đặc khu Sài gòn – Chợ lớn. Năm 1954, ông Liên tập kết ra Yên Bái, công tác tại Tổng cục Đường sắt. Năm 1970, ông Liên lập gia đình với mẹ anh Minh và sinh sống tại Bắc Ninh. Năm 1977, ông Liên chuyển công tác vào miền Nam, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]