Tìm người thân

MS8382: Chung Bích Liên tìm bạn Trần Hồng Đức

Họ và tên: Trần Hồng Đức

Năm thất lạc: Khoảng 1961

Bà Chung Bích Liên

Bà Chung Bích Liên

Bà Chung Bích Liên rất mong biết tin bạn là Trần Hồng Đức, mất liên lạc từ khoảng năm 1961.

Bà Liên là diễn viên Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương khi mới 16 tuổi. Năm 1961 bà Liên theo đoàn sang Lào biểu diễn và được chiêu đãi tại khách sạn Phôn – Sa – Vẳn. Khi đó tham dự tiệc chiêu đãi còn có một nhóm sinh viên Việt Nam tại Lào, trong đó có ông Trần Hồng Đức. Ngày hôm sau khi chia tay đoàn xiếc ở sân bay, ông Đức tặng bà Liên giỏ quà trái cây Mắc cọp. Khi về Việt Nam, bà Liên có viết thư liên lạc với ông Đức 2 lần, rồi mất liên lạc với ông tới nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *