Tìm người thân

MS16594: Chử Văn Xoa tìm chú Chử Văn Thăng

Họ và tên: Chử Văn Thăng

Năm sinh: 1932

Quê quán: Hà Nội

Tên cha: Chử Văn Hộ

Tên mẹ: Chử Thị Đỏ

Tên anh-chị-em: Huệ, Nảy, Bình, Củ, Sinh

Năm thất lạc: 1953

Ông Chử Văn Huệ

Gia đình mong biết tin ông Chử Văn Thăng, sinh năm 1932. Quê Hà Nội. Thân sinh là hai cụ Chử Văn Hộ và Chử Thị Đỏ. Các anh em là Huệ, Nảy, Bình, Củ và Sinh.

Năm 1953, ông Chử Văn Thăng bị bắt đi lính cho Pháp. Tháng 10/1953, ông Thăng trốn về thăm gia đình. Sau đó, ông Thăng vào bệnh viện Bạch Mai thăm người thiếm bị bệnh rồi bỏ đi. Năm 1999, thông qua ông Lựu, gia đình được biết tin ông Thăng sinh sống ở Gia Lai. Nhưng khi vào tìm thì ông Lựu đã qua đời, nên gia đình không có thông tin để đi tìm tiếp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *