Tìm người thân

MS14528 : Chu Thị Xưng tìm 3 em

Họ và tên: Chu Đình Gái, Chu Đình Thưng, Chu Thị Nhâng

Tên cha: Chu Đình Xưng

Tên mẹ: Hà Thị Tháp

Năm thất lạc: 1945

             Bà Chu Thị Xưng

Bà Chu Thị Xưng đăng ký tìm 3 em Chu Đình Gái, sinh năm 1938, Chu Đình Thưng, sinh năm 1940 và Chu Thị Nhâng, sinh năm 1942. Quê Hải Dương. Thân sinh là hai cụ Chu Đình Xưng và Hà Thị Tháp.

Năm 1945, mẹ mất trong nạn đói, một mình bố nuôi 3 con. Do hoàn cảnh khó khăn, nên bố mang hai con trai là Chu Đình Gái, Chu Đình Thưng cho tại Làng Mũa Sông, còn bà Chu Thị Nhâng thì mang bỏ trước cửa nhà của cụ Phó Tý ở làng Bùi. Kể từ đó bà Xưng không còn nhận được tin về ba người em nữa.

Như chưa hề có cuộc chia ly“:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

 – Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA H CÓ CUC CHIA LY – OFFICIAL”:  http://bit.ly/NCHCCCL-YouTube

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *