Tìm người thân

MS8120: Chu Thị Phú tìm cha Chu Kim Linh

Họ và tên: Chu Kim Linh

Năm thất lạc: Tháng 12/1980

Ông Chu Kim Linh

Ông Chu Kim Linh

Gia đình rất mong biết tin ông Chu Kim Linh, sinh năm 1955. Quê Diễn Châu.

Ông Linh lấy vợ là người quê tên là Chu Thị Năm. Không rõ năm nào, ông Linh đi bộ đội, đơn vị đóng quân ở Phú Quốc. Tháng 12/1980, ông Linh có quyết định ra quân, nhưng bỏ đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *