Tìm người thân

MS15307 : Chu Thị Ngọc Em tìm cha Be Bẹt

Họ và tên: Be Bẹt

Năm thất lạc: 1956

Bà Chu Thị Ngọc Em lúc nhỏ

Bà Chu Thị Ngọc Em đăng ký tìm cha Be Bẹt, là người gốc Pháp.

Trước năm 1956, ông Be Bẹt sang Việt Nam đi lính, đóng quân tại Vũng Tàu. Trong thời gian này ông Be Bẹt chung sống với bà Nguyễn Thị Ngọc. Năm 1956, bà Ngọc mang thai thì ông Be Bẹt quay về nước, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – bỏOFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]