Tìm người thân

MS15157: Chu Thị Hồng tìm gia đình

Họ và tên: Chu Thị Hồng

Năm thất lạc: Khoảng năm 1988

Chị Chu Thị Hồng

Chị Chu Thị Hồng, sinh khoảng năm 1986, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Vinh kể lại, khoảng năm 1988, có người phụ nữ bị tâm thần bồng con gái khoảng 2 tuổi đến huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Trong thời gian đó, người mẹ bị ốm, người dân mang bé gái đi nơi khác nuôi dưỡng. Sau đó, người mẹ bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]