Tìm người thân

MS12120: Chiu Quang Thống tìm gia đình

Năm thất lạc: 1949

Ảnh ông Thống lúc trẻ

Trong ảnh là ông Chiu Quang Thống, sinh khoảng năm 1934, đăng ký tìm gia đình ở  Hà Cối, tỉnh Quảng Ninh. Mất liên lạc năm 1949.

Trong trí nhớ của mình ông nhớ mình sinh ra trong gia đình có 4,5 anh em ở Quảng Ninh. Kế ông là em trai tên Quấn. Bố mẹ tên là Chiêu A Nhì và Tăng Si. Không rõ năm nào, ông Thống bị bắt lính. Khoảng năm 1949, ông Thống xuất ngũ rồi ở lại miền Nam làm ăn và mất liên lạc với gia đình đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *