Tìm người thân

MS10805: Chìa Sáu Phon tìm cha Chìa Pểnh Xểnh

Họ và tên: Chìa Pểnh Xểnh hay Chìa Tỷ

Năm sinh: Khoảng 1945

Năm thất lạc: 1970

anh Chia Sau Phon

Anh Chìa Sáu Phon

Trong ảnh là anh Chìa Sáu Phon, sinh năm 1969, đăng ký tìm cha là Chìa Pểnh Xểnh, hay Chìa Tỷ, sinh khoảng năm 1945. Ông Tỷ có đặc điểm mất một bên tai vì tai nạn nhưng gia đình không nhớ được là bên trái hay bên phải.

Ông Tỷ kết hôn với bà Nguyễn Thị Bé rồi sinh được một người con trai là Chìa Sáu Phon vào năm 1969. Cả gia đình sinh sống ở sau rạp hát So-ya, Campuchia. Khi đó, ông Tỷ mở tiệm tạp hóa, ông hay đi lấy hàng từ Thái Lan đem về Campuchia bán.

Năm 1970, bà Bé bồng con cùng mẹ hồi hương về Việt Nam sinh sống tại Tây Ninh rồi mất liên lạc với ông Tỷ từ ngày đó.

Bà Bé chỉ nhớ ông Tỷ sinh ra trong gia đình có 5 anh em nhưng bà chỉ nhớ được tên hai người là Chìa Mùi Kía và Chìa Líp.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]