Tìm người thân

MS9498: Chị Việt Hoa tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1971

Bà Lê Thị Liên

Bà Lê Thị Liên

Trong ảnh là chị Lê Thị Liên, tên mẹ đặt trước khi gửi vào Cô nhi viện Sa Đéc là Việt Hoa. Theo thông tin mà chị Hoa nghe kể lại. Năm 1971, mẹ dẫn chị Liên gửi vào cô nhi viện cho các sơ chăm sóc.

Sau đó, chị được Sơ Nhất Matita mang về anh trai của bà chăm sóc. Nghe nói, từ khi sinh chị Hoa, mẹ chị rất hay bị bệnh. Bà đi xem bói thì nghe nói là một trong hai người sẽ chết nên đã đem con gái đi cho. Bà Nhất cũng nói chị Liên có mấy người chị gái rất đẹp nhưng không biết tên gì

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]