Tìm người thân

MS14684: Chí Thị Mơ tìm gia đình

Họ và tên: Chí Thị Mơ

Năm thất lạc: 1951

Bà Chí Thị Mơ, sinh khoảng năm 1947 mong tìm gia đình, quê Hà Nội.

Bà Chí Thị Mơ

Bà Chí Thị Mai nhớ lúc trước nhà mình sống gần nhà thờ đạo Hàm Long. Khoảng năm 1951, bà Mơ theo bạn gần nhà đi xem đám rước hội làng tại nhà thờ đạo Hàm Long, Hà Nội thì bị thất lạc, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]