Tìm người thân

MS13770: Chị Thảo tìm cha

Năm thất lạc: 1981

Ảnh chị Thảo lúc nhỏ

Trong ảnh là chị Thảo, sinh khoảng năm 1979, đăng ký tìm cha. Năm 1981, vì hoàn cảnh phải cho con gái làm con nuôi, tại Sài Gòn.

Chị Thảo nhớ lúc nhỏ mình sống lang thang cùng người cha tại chợ Đồng Hồ ở khu Chợ Lớn, Sài Gòn.  Mẹ chị mất vì bị rắn cắn. Năm 1981, qua sự giới thiệu của bạn bè, bà Trần Thị Được đã đến xin chị Thảo về nuôi. Sau đó, người cha bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *