Tìm người thân

MS16883: Chị Sinh tìm mẹ tên Gấm

Họ và tên: Chị Sinh tìm mẹ tên Gấm

Năm thất lạc: 1961

Chị Nguyễn Thị Ngân, tức Sinh, sinh năm 1961, đăng ký tìm mẹ tên Gấm.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Ngọ kể lại. Năm 1961, có một người phụ nữ mang con gái mới sinh vài ngày đến nhà thương Phủ Lý cho ông Nguyễn Văn Ngọ nhận làm con nuôi. Trong giấy cho con, người mẹ tên là Gấm và bé gái tên Sinh. Nay chị Sinh mong tìm được mẹ và người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *