Tìm người thân

MS5543: Chị Nhung tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng 1973 - 1974

Chị Nhung, mong tìm mẹ là bà Lê Thị Tân cùng 4 chị, em gái, thất lạc từ khoảng năm 1972-1973.

Trong ký ức của mình, chị Nhung nhớ trước đây gia đình sống trong trại gia binh ở Đà Nẵng. Ba là lính chế độ cũ, chị có 4 chị, em gái thường gọi là Gái Lớn, Gái Nhỏ, Bé Lớn và Bé Nhỏ. Khi chị Nhung lên 4-5 tuổi thì được cho làm con nuôi vợ chồng ông Hồ Vân và bà Hồ Thị Thương. Khi đó, gia đình ông Vân cũng sống trong trại gia binh. Sau khi nhận con nuôi, ông bà đổi tên chị là Hoa và đưa ra Huế sống. Chị Nhung nhớ mẹ ra thăm chị một lần, sau đó thì không thấy đến nữa. Từ đó, chị Nhung không biết thêm thông tin gì về gia đình ruột thịt của mình nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *