Tìm người thân

MS14752: Chị Lê Thị Kim Loan, tức Vân tìm gia đình

Họ và tên: Lê Thị Kim Loan, tức Vân

Năm thất lạc: 1974

Chị Lê Thị Kim Loan, tức Vân

Chị Lê Thị Kim Loan, tức Vân đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin mẹ nuôi là bà Lê Thị Thọ kể lại. Năm 1974, mẹ chị Lê Thị Kim Loan, tức Vân, làm việc trong ngân hàng ở Sài Gòn. Do bố chị Vân đã có gia đình nên sau khi sinh con, mẹ chị đặt chị tên Vân rồi mang con gởi cho bạn là bà Bé, có chồng là lính VNCH, mang ra Quảng Ngãi chăm sóc. Năm 1975, cuộc sống khó khăn, bà Bé mang chị Vân cho bà Lê Thị Thọ làm con nuôi, rồi chị Vân bặt tin mẹ ruột đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]