Tìm người thân

MS11660: Chị Hạnh tìm anh Trần Chí Thanh

Họ và tên: Trần Chí Thanh

Năm sinh: khoảng 1963

Tên cha: Trần Chí Hiếu

Tên mẹ: Nguyễn Thị Xem, hay Sen.

Ảnh chị Hạnh

Trong ảnh là chị Hạnh, sinh năm 1965, đăng ký tìm anh Trần Chí Thanh, tức Thanh Địa, sinh khoảng năm 1963. Bố mẹ là ông Trần Chí Hiếu và bà Nguyễn Thị Xem, hay Sen.

Không biết vì sao bố mẹ gửi anh em chị Hạnh vào trại mồ côi nhà giòng Cứu Thế, quận Gò Vấp cho các sơ chăm sóc. Sau đó, chị Hạnh được ba mẹ nuôi đưa về Quảng Trị sinh sống, còn anh Thanh vẫn ở lại trạ trẻ mồ côi.

Sau năm 1975, anh Thanh gởi thư cho sơ Nguyễn Thị Mừng ở Huế cho hay mình đang sống ở Sài Gòn. Vài năm sau, chị Hạnh mới được sơ Mừng chuyển cho thư của anh Thanh. Tuy nhiên khi chị Hạnh gửi thư theo địa chỉ trên thư thì không có hồi âm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]