Tìm người thân

MS14827: Chị Gái tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Vân, tức Gái

Tên cha: Đầm

Tên mẹ: Mến

Năm thất lạc: 1977

Chị Nguyễn Thị Tuyết Vân, tức Gái, sinh khoảng năm 1974, đăng ký tìm gia đình.

         Chị Gái lúc nhỏ

Chị Nguyễn Thị Tuyết Vân nhớ lúc nhỏ mình tên Gái, ba tên Đầm và mẹ tên Mến. Năm 1977, chị Gái đi lạc, lang thang ở khu vực trường đua Phú Thọ, rồi bặt tin gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]