Tìm người thân

MS19736: Chị Châu tìm mẹ Trần Thị Lý

Họ và tên: Trần Thị Lý

Năm sinh: 1949

Quê quán: Tập Ngãi, Trà Vinh

Năm thất lạc: 1970

Chị Châu sinh năm 1970, là con lai, mong tìm mẹ Trần Thị Lý, sinh năm 1949, quê Trà Vinh.

Năm 1970, không biết vì sao, bà Lý mang con gái mới sinh được 4 tháng tuổi cho gia đình bà Tám Be ở chợ Đồng Đế, Nha Trang làm con nuôi rồi bỏ đi đâu không rõ. Khi đó, bà Lý đặt tên cho con gái là Châu.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]