Tìm người thân

MS10729: Châu Văn Thanh tìm mẹ Phan Thị Hiền

Họ và tên: Phan Thị Hiền

Năm thất lạc: 2001

Bà Phan Thị Hiền

Anh Châu Văn Thanh đăng ký tìm mẹ Phan Thị Hiền, sinh năm 1949. Quê Đồng Tháp.

Trước năm 2000, bà Phan Thị Hiền làm bún và bán bún tại chợ Thanh Bình, Đồng Tháp. Năm 2000, bà Hiền nghỉ bán, rồi có biểu hiện phát bệnh tâm thần. Ngày 8/1/2001, bà Hiền sang Mộc Hóa, Long An thăm con con. Ngày 13/2/2001, bà Hiền đi lạc. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin của bà  Hiền.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *