Tìm người thân

MS12051 : Châu Văn Phước tìm em gái

Họ và tên: em gái chưa đặt tên

Năm sinh: 1968

Năm thất lạc: 1968

Anh Châu Văn Phước đăng ký tìm em gái, sinh năm 1968, tại Quảng Nam. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi ở chợ Khu Nam, Tam Kỳ khi chưa đặt tên

Bố mất khi mẹ đang mang thai. Năm 1968, mẹ mất khi sinh em gái được 7 ngày. Cuộc sống khó khăn, thím mang cháu gái đi cho một người ở chợ Khu Nam, Tam Kỳ lam con nuôi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]