Tìm người thân

MS1959: Châu Tích Ngọc tìm anh Châu Hiệp và Ngô Cẩm Phát

Họ và tên: Châu Hiệp

Năm sinh: 22.7.1961

Năm thất lạc: 1980

Anh Châu Tích Ngọc mong muốn tìm anh trai tên Châu Hiệp, sinh năm 1962, tại Sài Gòn. Anh Hiệp là người Việt, gốc Hoa chơi rất thân với một người bạn gần nhà tên là Ngô Cẩm Phát.

Ảnh: Châu Hiệp và người bạn thân Ngô Cẩm Phát

Khoảng tháng 3/1980, anh Hiệp, anh Phát cùng một số người bạn xin phép gia đình đi chơi xa vài hôm. Mấy hôm sau, mấy người bạn quay về cho biết mọi người sang Campuchia. Khi đi tới Battambang thì gặp giao tranh, mọi người hoảng loạn chạy vào rừng. Khi mọi người chạy về đến biên giới Việt Nam thì không thấy anh Hiệp và anh Phát đâu nữa. Mọi người chỉ biết nơi thất lạc là gần biên giới Thái Lan.

Gia đình đã sang Campuchia tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không có thông tin gì về anh Châu Hiệp và Ngô Cẩm Phát.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *