Tìm người thân

MS15116: Châu Thị Thanh tìm cha Châu Ngọc Hóa

Họ và tên: Châu Ngọc Hóa

Tên cha: Châu Ngọc Khiêm

Tên mẹ: Đinh Thị Theo

Năm thất lạc: 1958

Bà Đinh Thị Tỵ

Chị Châu Thị Thanh đăng ký tìm cha Châu Ngọc Hóa, sinh năm 1931, quê Đồng Nai. Thân sinh là hai cụ Châu Ngọc Khiêm và Đinh Thị Theo.

Trước năm 1958, ông Châu Ngọc Hóa là thủy thủ, thuôc Sư đoàn 330. Năm 1958, ông Hóa đi tập kết ra Bắc, công tác tại Thanh Hóa. Năm 1963, ông Hóa lập gia đình với bà Đinh Thị Tỵ và sinh con gái, đặt tên là Châu Thị Thanh. Sau đó, ông Hóa chuyển ra Hải Phòng công tác. Năm 1971, ông Hóa về thăm vợ con, rồi mất tin tức đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]