Tìm người thân

MS19505: Châu Minh Nhỏi tìm cháu Châu Toàn Đức

Họ và tên: Châu Toàn Đức

Năm sinh: 1966

Tên cha: Châu Kim Chấn

Tên mẹ: Huỳnh Thị Kim

Năm thất lạc: 1975

Ông Châu Minh Nhỏi mong tìm cháu Châu Toàn Đức, sinh khoảng năm 1966, tại Phước Long cũ. Cha mẹ là ông Châu Kim Chấn và bà Hùynh Thị Kim.

Ông Chấn đi lính chế độ cũ đóng quân ở Phước Long. Trong thời gian này, ông kết hôn với bà Huỳnh Thị Kim rồi sinh được một người con trai là Châu Toàn Đức. Gia đình sinh sống tại Lộc Ninh, Bình Phước. Năm 1975, ông Chấn qua đời, nên gia đình mất liên lạc với vợ con của ông. Gia đình đã đến xã Lộc Ninh tìm nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *