Tìm người thân

MS14588: Châu Chanh Tha tìm cha cùng các em

Họ và tên: Châu Suôn, Ba Sen, Ba Sưởng và Châu Chanh Thảo

Năm thất lạc: 1975

Chị Châu Thanh Tha đăng ký tìm cha Châu Suôn và các em Ba Sen, Ba Sưởng và Châu Chanh Thảo. Vợ là Kiên Thị Yên.

Bà Kiên Thị Yên cùng con gái Châu Thanh Tha và các cháu

Trước năm 1968, gia đình ông Châu Suôn sinh sống tại ngã tư Bảy Hiền, Sài Gòn. Năm 1968, ông Suôn đưa vợ và con gái Châu Thanh Tha theo đơn vị sang đóng quân tại trại lính Bô Chìn Tông, Campuchia. Tại đây, bà Kiên Thị Yên sinh 3 con là Ba Sen, Ba Sưởng và Châu Thanh Thảo. Năm 1975, trong lúc ông Suôn đi làm, bà Yên trở dạ nên gởi 3 con cho hàng xóm rồi dẫn chị Tha vào bệnh viện Pê Chân sinh người con thứ 5. Lúc đó, Pon Pol tràn vào Phnom Pênh, lùa tất cả dân ra khỏi thành phố. Bà Yên cùng hai con theo dòng người di tản về Việt Nam, bặt tin chồng và 3 con đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]