Tìm người thân

MS2651: Charles Avias tìm bạn cũ Nông Văn Tới

Họ và tên: Nông Văn Tới

Năm sinh: Khoảng 1919

Năm thất lạc: Khoảng tháng 7/1954

Ông Nông Văn Tới

Ông Nông Văn Tới

Ông Charles Avias đăng ký tìm bạn cũ tên là Nông Văn Tới (Tơi hoặc Tời), sinh khoảng năm 1919.

Năm 1952, ông Charles đi lính đóng quân tại Uông Bí. Trong thời gian tại đây, ông Charles và ông Tới thuộc nhóm 21° R.I.C. Tháng 7/1954, ông Charles về nước rồi mất liên lạc với bạn.

Lúc ở Uông Bí, ông Tới đã có vợ và hai người con trai.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *