Tìm người thân

MS16047: Cao Xuân Bộ tìm động đội tên Lũy

Họ và tên: Tìm đồng đội tên Lũy

Năm thất lạc: Khoảng năm 1973

Ông Cao Xuân Bộ và ông Lũy (bên phải) lúc trẻ

Ông Cao Xuân Bộ đăng ký tìm đồng đội tên Lũy.

Trước năm 1972, ông Cao Xuân Bộ tham gia bộ đội thuộc đơn vị tiểu đội phòng không 12,7 ly thuộc đại đội pháo 37 ly C1, D16, E71, F75 miền Đông Nam Bộ. Trong thời gian này, ông Bộ thường đi công tác chung với đồng đội tên Lũy. Khoảng năm 1973, ông Bộ chuyển sang đơn vị khác, rồi bặt tin ông Lũy đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *