Tìm người thân

MS12549 : Cao Văn Man tìm bác Cao Văn Viêm

Họ và tên: Cao Văn Viêm

Năm sinh: 1924 - 1925

Năm thất lạc: 1942 - 1943

Ảnh cụ Kiêm, anh cụ Viêm

Ông Cao Văn Man mong biết tin bác Cao Văn Viêm, sinh khoảng năm 1924-1925, cùng con cháu của cụ. Quê Nghệ An. Cha mẹ tên là Cao Văn Khiêm và Lê Thị Lý. Các anh em là Kiêm và Triển.

Khoảng năm 1942-1943, cụ Viêm cùng hàng xóm tên là Cao Văn Vượng rời quê đi kiếm việc làm. Vài năm sau, cụ Vượng quay về cho biết cụ Viêm đi phu cao su và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *