Tìm người thân

MS14723: Cao Văn Khải tìm em Lê Thị Hải

Họ và tên: Lê Thị Hải

Tên mẹ: Hoàng Thị Minh

Tên anh-chị-em: Cao Văn Khải

Năm thất lạc: 1982

Anh Cao Văn Khải

Anh Cao Văn Khải đăng ký tìm em Lê Thị Hải, sinh năm 1975. Quê Thanh Hóa. Mẹ là bà Hoàng Thị Minh.

Tháng 11/1982, chị  Lê Thị Hải theo mẹ về quê ngoại đám giỗ. Trong thời gian này, chị Hải Hải theo anh con bác ruột tên Hùng đi chăn trâu, rồi đi lạc đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]