Tìm người thân

MS16060: Cao Văn Đưa tìm ông nội Cao Sẻ cùng hai chú Cao Kết và Cao Anh.

Họ và tên: Cao Sẻ, Cao Kết, Cao Anh

Năm thất lạc: Trước năm 1975

Anh Cao Văn Đưa mong biết tin ông nội Cao Sẻ và hai chú Cao Kết, Cao Anh. Quê Gia Lai.

Trước năm 1975, cụ Cao Sẻ dẫn hai con trai là Cao Kế và Cao Anh đi kiếm việc làm. Sau năm 1975, có người quen gặp cụ Cao Sẻ, và ông Cao Anh tại Khánh Hòa. Gia đình đã nhiều lần ra Khánh Hòa tìm kiếm nhưng không có tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *