Tìm người thân

MS1993: Cao Thị Thu tìm cha Cao Phú Việt

Họ và tên: Cao Phú Việt (Shinkichi Ueno)

Năm thất lạc: 1953

Ông Cao Phú Việt là người Nhật, sang Việt Nam làm công tác y tế tại tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, ông Việt lấy vợ tên là Cao Thị Nhạn rồi sinh được ba người con là Cao Thị Liên, Cao Hữu Thanh và Cao Thị Thu.

 
Ông Cao Phú Việt

Năm 1953, ông Việt hồi hương về Nhật để tham gia hoạt động cách mạng rồi biệt tích từ đó. Năm 1989, anh trai của bà Nhạn là ông Cao Hữu Nhu có gửi thư đến văn phòng Bộ Ngoại giao nhờ tìm kiếm thông tin của ông Cao Phú Việt. Sau đó, gia đình nhận được thông tin phản hồi là ông Cao Phú Việt tên thật là Shinkichi Ueno. Sau khi hồi hương, ông Việt lấy vợ và có hai người con. Nhưng thông tin cụ thể về ông Việt đang sống ở đâu thì cũng không rõ. Từ đó đến nay, gia đình không có tin tức gì về ông Cao Phú Việt.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *