Tìm người thân

Ms12501: Cao Thị Sương tìm con gái Trần Thị Thanh Huyền

Họ và tên: Trần Thị Thanh Huyền, tức Bé Tư

Năm sinh: 1960

Năm thất lạc: 12/1987

Ảnh chị Huyền

Bà Cao Thị Sương mong biết tin con Trần Thị Thanh Huyền, tức bé Tư, sinh năm 1960. Cha là ông Trần Văn Trị. Các anh chị em là Hùng, Nguyên, Dũng và Chi.

Trước năm 1987, chị Huyền sống cùng gia đình tại đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, Sài Gòn. Tháng 12/1987, chị Huyền đi vượt biên rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *