Tìm người thân

MS22566: Cao Thị Mười tìm chị Cao Thị Em

Họ và tên: Cao Thị Em

Tên cha: Cao Chàng và Nguyễn Thị Tòa

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tòa

Tên anh-chị-em: Mỹ, Hoa, Anh, Thân, Em, Ôi, Bôi, Xí và Mười

Năm thất lạc: 1968

Bà Cao Thị Mười lúc trẻ

Bà Cao Thị Mười đăng ký tìm chị Cao Thị Em, sinh năm 1951, quê Quảng Ngãi. Bố mẹ là hai cụ Cao Chàng và Nguyễn Thị Tòa. Các anh chị em là Mỹ, Hoa, Anh, Thân, Em, Ôi, Bôi, Xí và Mười.

Năm 1968, bà Cao Thị Em vào Sài Gòn giúp việc nhà cho chị gái là bà Cao Thị Hoa, tại Gò Vấp. Một thời gian ngắn, giữa 2 chị em sảy ra mâu thuẫn, bà Em bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *