Tìm người thân

MS9318: Cao Thị Lan tìm con

Họ và tên: Tìm con chưa đặt tên

Năm sinh: 2/1971

Năm thất lạc: 1971

Bà Cao Thị Lan hay còn gọi là Đốm đăng ký tìm con gái, sinh tháng 2/1971, tại Bình Định. Hoàn cảnh khó khăn, sau khi sinh con được 3 ngày, mẹ bà Đốm nhờ người hàng xóm tên Mai gửi vào Nhà dòng Kiêm Chua, Bình Định nhờ nuôi giúp.

Theo thông tin từ bà Mai kể lại, bà Mai không biết chữ, khi bồng bé đi cho, bà Mai khai tên mẹ đứa bé là Đốm rồi ghi chữ Mai mà nói không biết họ mẹ, nên các sơ đặt tên cho đứa bé là Mai, rồi khai quê ở thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc. Năm 2001, bà Lan trở lại tìm con thì hồ sơ không còn lưu trữ, trẻ em ở đó cũng đã được chuyển đi nơi khác sau ngày giải phóng nên không có cách nào giúp bà Lan tìm con.

Nay bà Lan đã 60 tuổi, chỉ mong một lần gặp được đứa con gái yêu thương của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *