Tìm người thân

MS16873: Cao Thị Kim Hoa tìm cha Paul Halliday

Họ và tên: Paul Halliday

Năm sinh: 1950

Năm thất lạc: 1970

Chị Cao Thị Kim Hoa đăng ký tìm cha Paul Halliday, sinh năm 1950 tại Úc.

Năm 1970, bà Cao Thị Cúc làm giúp việc trong trung tâm khu dưỡng quân – Câu lạc bộ quân đội Úc, đóng quân tại Vũng Tàu. Tại đây, bà Cúc chung sống với ông Paul Halliday, là quản lý bếp ăn trong Câu lạc bộ quân đội Úc. Khi bà Cúc mang thai, ông Paul Halliday được lệnh rút quân về nước, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *