Tìm người thân

MS16261: Cao Thị Kim Chi tìm mẹ cùng em gái

Họ và tên: Hà Thị Chỉ và BeaTrice Rochet

Năm thất lạc: 1980

Bà Cao Thị Kim Chi đăng ký tìm mẹ Hà Thị Chỉ và em gái BeaTrice Rochet.

Bố bà Cao Thị Kim Chi là lính Pháp. Sau khi chồng qua đời, cụ Hà Thị Chỉ lập gia đình với người lính Pháp, sinh được một con gái đặt tên BeaTrice Rochet, rồi theo chồng sang Pháp định cư. Năm 1979, cụ Chỉ về Việt Nam thăm bà Chi. Năm 1980, bà BeaTrice Rochet về Việt Nam thăm chị, rồi thư từ qua lại được mấy năm thì mất liên lạc cho đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *