Tìm người thân

MS758: Cao Thị Hai tìm 2 con Nguyễn Cao Như Hiếu và Nguyễn Cao Như Phượng

Họ và tên: Nguyễn Cao Ngọc Hiếu và Nguyễn Cao Như Phượng

Năm sinh: 1970 và 1971

Tên cha: Nguyễn Văn Định

Tên mẹ: Cao Thị Hai

Năm thất lạc: 1975

Cô Cao Thị Hai
Nguyễn Cao Như Hiếu Và Nguyễn Cao Như Phưọng

Đây là 2 đứa con đầu của tôi, Nguyễn Cao Ngọc Hiếu sinh năm 1970, Nguyễn Cao Như Phượng sinh năm 1971.

Quê tôi ở Sông Bé, nhưng chồng tôi đi lính chế độ cũ, bị lệnh lên Kon Tum.

Vào tháng 3 năm 1975 khi di tản thì chồng tôi còn kẹt ở đơn vị, chỉ có 3 mẹ con tôi theo đoàn xe chạy đến Phú Bổn.

Đến đó thì đụng trận, mọi người chạy băng vô rừng.

Tôi cũng kéo 2 con chạy theo, được 1 đọan thì lạc mất cả 2 đứa con gái.

Sau đó tôi cứ theo người di tán đi mãi trong rừng, cho đến khi gặp bộ đội giải phóng đưa ra khỏi rừng xuống Tuy Hòa.

Đặc điểm dễ nhận ra nhất là cả hai đứa đều có 1 xoáy ở mí tóc trên trán.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *