Tìm người thân

MS15150: Cao Ngọc Thành tìm bố Nguyễn Ngọc Tý

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tý

Năm thất lạc: 1973

Anh Cao Ngọc Thành đăng ký tìm bố Nguyễn Ngọc Tý, quê Nghệ An. Vợ là bà Cao Thị Hoa Mai.

Năm 1969, ông Nguyễn Ngọc Tý là bộ đội Radar khí tài, đóng quân tại Quảng Bình. Trong thời gian này, ông Tý lập gia đình với bà Cao Thị Hoa Mai, người địa phương. Năm 1970, bà Mai sinh con trai, đặt tên là Cao Ngọc Thành. Năm 1972, ông Tý chuyển đi nơi khác. Trước khi đi, ông Tý nói bà Mai đưa con vào Nghệ An sinh sống nhưng bà Hoa không đi. Năm 1973, gia đình bà Hoa vào Nghệ An tìm, thì được mẹ ông Tý cho biết ông đã chuyển vào nông trường Đồng Giao công tác. Năm 2003, có người liên hệ về địa phương tìm bà Mai, nhưng gia đình đã chuyển vào Nam sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]